Máy phun vữa

Máy phun vữa giúp cho tiến độ thi công hoàn thiện nhanh hơn tại khâu trát vữa lên trên tường, công xuất làm việc của máy khoảng 2 khối trên mỗi giờ làm việc tương đương 12 công nhân phụ hồ.

098 492 7879